top of page
shutterstock_1289165476(1).jpg

MELU- JA TÄRINÄMITTAUKSET

Mittaukset ovat erottamaton osa äänen ja tärinän maailmaa; Ne ovat ainoa tapa todentaa akustisen suunnittelun toimivuutta tai melumallinuksen paikkaansapitävyyttä. Lisäksi mittaukset ovat
täsmällisin keino valvoa vallitsevia ympäristölupia, rakennusmääräyksiä sekä ohje- ja raja-arvoja.

Suomen Akustiikkasuunnittelu hallitsee laajan kirjon melu- ja tärinämittauksia. Tyypillisiä mittauskohteita ovat ympäristömelumittaukset, koneiden ja laitteiden äänitehomittaukset, rakennusakustiikan mittaukset (jälkikaiunta-aika, äänieristys, jne) sekä liikennetärinän mittaukset.

Suomen Akustiikkasuunnittelu noudattaa mittauksissaan voimassa olevia ohjeistuksia, sekä standardeita.

Mittauspalveluumme kuuluu mm:

  • Ympäristömelumittaukset ulkotiloissa (Ympäristöministeriö ohje 1/1995)

  • Ympäristömelumittaukset sisätiloissa (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje - Valvira)

  • Tuulivoimamelumittaukset (Ympäristöministeriön ohje OH2-4/2014)

  • Meluesteen heijastavuus- sekä eristävyysmittaukset (EN 1793-5, 1793-6)

  • Äänitehomittaukset (ISO 3744)

  • Liikennetärinän mittaukset (VTT:n tiedotteita 2278)

bottom of page